Посольство України в Малайзії

, Київ 13:40

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України у Малайзії, Філіппінах та Тимор-Лешті (за сумісництвом)

 

Введено у дію 12 березня 2018 року

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

дол. США

рінггіт Малайзії

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

80

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

120

480

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

165

660

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

65

260

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну)

30

120

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

35

140

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

15

60

8

Прийняття на постійний консульський облік

(крім дітей до 16 років)

30

120

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України

за територіальним походженням

130

520

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

190

760

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

120

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

120

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

120

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

120

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

120

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

90

360

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

240

960

10

Видача довідки про належність до громадянства України

20

80

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

80

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

190

760

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

180

720

 

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

разової

65

260

дворазової

65

260

багаторазової

65

260

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

разової

65

260

дворазової

65

260

багаторазової

65

260

3

Оформлення довгострокової візи (D)*:

багаторазової

65

260

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

15

60

2

Видача витребуваного документа

50

200

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

80

320

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

40

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

200

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

185

740

4

Видача довідки про засвідчення документа

25

100

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

120

2

Реєстрація шлюбу

85

340

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

120

480

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

105

420

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

135

540

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

40

160

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

120

480

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

265

1060

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

50

200

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

85

340

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

60

240

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але

не менше 50

дол. США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але

не менше 200

рінггіт Малайзії

іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 1600

рінггіт Малайзії

б)

посвідчення інших договорів,

що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше 80 рінггіт Малайзії

в)

посвідчення договорів поділу

майна, договорів поруки та інших угод,

що не підлягають оцінці

50

200

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

40

160

іншим особам

80

320

ґ)

посвідчення довіреностей

на право користування і

розпорядження транспортними засобами:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

50

200

іншим особам

80

320

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський

збір

визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г”

та “ґ”

консульський

збір

визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г”

та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

50

200

є)

посвідчення заповітів

40

160

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

150

600

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка

суми спадщини,

але не менше 100

дол. США

0,5 відсотка

суми спадщини,

але не менше 400

рінггіт Малайзії

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

160

640

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

40

160

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

40

160

7

Засвідчення справжності

електронного цифрового підпису

на електронних документах

(за наявності технічної можливості

роботи з електронними документами)

60

240

8

Засвідчення вірності

перекладу документів

з однієї мови на іншу (за сторінку)

70

280

документів, пов’язаних

зі смертю громадянина України

10

40

9

Посвідчення факту,

що фізична особа є живою

30

120

10

Посвідчення факту

перебування фізичної особи

в певному місці

30

120

11

Посвідчення тотожності фізичної особи

з особою, зображеною на фотокартці

30

120

12

Посвідчення часу

пред’явлення документів

30

120

13

Прийняття в депозит

грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше

25 дол.

США і

не більше 200

дол. США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше

100 рінггіт

Малайзії і не більше 800

рінггіт Малайзії

14

Прийняття на зберігання документа

55 за кожен

місяць зберігання, що почався

220 за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і

не більше 200

дол. США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 60 рінггіт Малайзії і не більше 800 рінггіт Малайзії

16

Вчинення морських протестів

100

400

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами,

що перебувають у їх провадженні)

20

80

18

Видача дубліката

нотаріально посвідченого документа

30

120

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати,

пов’язані з

виїздом за вчинення дії)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати,

пов’язані з

виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

105

420

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

40

 

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ

ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом,

якщо дана дія не є нотаріальною дією

(за документ)

75

300

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

225

900

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

100

400

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

40

160


Консульський відділ Посольства України у Малайзії
Керівник: Загребельна Тетяна Миколаївна
Другий секретар з консульських питань
Адреса:

вул. Тун Разак 207, будинок Тан енд Тан, 22 поверх, офіс 22.02 50400 Куала-Лумпур, Малайзія

Телефон: (+6-03) 2166 9552, (+6016) 261 4707 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+6-03) 2166 4371
Ел. пошта: emb_my@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян:

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця: 10:00 – 12:30.

Середа: 14:00 - 16:00.

УВАГА! Громадяни окремих категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі та відвідувачі з дітьми до 6-ти років) обслуговуються поза чергою.

Обідня перерва: 13:00 - 14:00.

Вихідні дні: субота, неділя, офіційні свята України та Малайзії.

 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: потерпілі (втрата паспортних документів), ДТП, смерть, арешт, госпіталізація громадян України. У разі виникнення обставин екстреного характеру, що потребує невідкладного реагування зі сторони консульської посадової особи Посольства України в Малайзії, невідкладно телефонуйте за номером телефону у Малайзії (016) 2614707.

Особистий прийом громадян керівником закордонної дипломатичної установи здійснюється за попереднім записом

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства:

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця: 10:00 — 12:30,

Середа: 14:00 — 16:00.

Обідня перерва: 13:00 - 14:00.

Вихідні дні: субота, неділя, офіційні свята України та Малайзії

Консульський відділ Посольства зачинений протягом усіх українських і деяких малайзійських свят.

 

Межі консульського округу:

Малайзія, Демократична Республіка Тимор-Леште, Республіка Філіппіни