Посольство України в Малайзії

, Київ 19:48

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України у Малайзії, Філіппінах та Тимор-Лешті (за сумісництвом)

 

Введено у дію 16 квітня 2017 року

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

дол. США

рінггіт Малайзії

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

90

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

120

540

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

165

743

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

65

293

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну)

30

135

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

35

158

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

15

68

8

Прийняття на постійний консульський облік

(крім дітей до 16 років)

30

135

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України

за територіальним походженням

130

585

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

190

855

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

135

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

135

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

135

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

135

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

135

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

90

405

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

240

1080

10

Видача довідки про належність до громадянства України

20

90

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

90

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

190

855

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

180

810

 

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

разової

65

293

дворазової

65

293

багаторазової

65

293

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

разової

65

293

дворазової

65

293

багаторазової

65

293

3

Оформлення довгострокової візи (D)*:

багаторазової

65

293

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

15

68

2

Видача витребуваного документа

50

225

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

80

360

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

45

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

225

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

185

833

4

Видача довідки про засвідчення документа

25

113

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

135

2

Реєстрація шлюбу

85

383

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

120

540

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

105

473

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

135

608

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

40

180

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

120

540

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

265

1193

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

50

225

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

85

383

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

60

270

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але

не менше 50

дол. США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але

не менше 225

рінггіт Малайзії

іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 1800

рінггіт Малайзії

б)

посвідчення інших договорів,

що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше 90 рінггіт Малайзії

в)

посвідчення договорів поділу

майна, договорів поруки та інших угод,

що не підлягають оцінці

50

225

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

40

180

іншим особам

80

360

ґ)

посвідчення довіреностей

на право користування і

розпорядження транспортними засобами:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

50

225

іншим особам

80

360

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський

збір

визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г”

та “ґ”

консульський

збір

визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г”

та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

50

225

є)

посвідчення заповітів

40

180

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

150

675

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка

суми спадщини,

але не менше 100

дол. США

0,5 відсотка

суми спадщини,

але не менше 450

рінггіт Малайзії

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

160

720

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

40

180

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

40

180

7

Засвідчення справжності

електронного цифрового підпису

на електронних документах

(за наявності технічної можливості

роботи з електронними документами)

60

270

8

Засвідчення вірності

перекладу документів

з однієї мови на іншу (за сторінку)

70

315

документів, пов’язаних

зі смертю громадянина України

10

45

9

Посвідчення факту,

що фізична особа є живою

30

135

10

Посвідчення факту

перебування фізичної особи

в певному місці

30

135

11

Посвідчення тотожності фізичної особи

з особою, зображеною на фотокартці

30

135

12

Посвідчення часу

пред’явлення документів

30

135

13

Прийняття в депозит

грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше

25 дол.

США і

не більше 200

дол. США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше

113 рінггіт

Малайзії і не більше 900

рінггіт Малайзії

14

Прийняття на зберігання документа

55 за кожен

місяць зберігання, що почався

248 за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і

не більше 200

дол. США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 68 рінггіт Малайзії і не більше 900 рінггіт Малайзії

16

Вчинення морських протестів

100

450

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами,

що перебувають у їх провадженні)

20

90

18

Видача дубліката

нотаріально посвідченого документа

30

135

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати,

пов’язані з

виїздом за вчинення дії)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати,

пов’язані з

виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

105

473

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

45

 

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ

ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом,

якщо дана дія не є нотаріальною дією

(за документ)

75

338

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

225

1013

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

100

450

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

40

180


Консульський відділ Посольства України у Малайзії
Керівник: Загребельна Тетяна Миколаївна
Другий секретар з консульських питань
Адреса:

вул. Тун Разак 207, будинок Тан енд Тан, 22 поверх, офіс 22.02 50400 Куала-Лумпур, Малайзія

Телефон: (+6-03) 2166 9552, (+6016) 261 4707 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+6-03) 2166 4371
Ел. пошта: emb_my@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян:

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця: 10:00 – 12:30.

Середа: 14:00 - 16:00.

УВАГА! Громадяни окремих категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі та відвідувачі з дітьми до 6-ти років) обслуговуються поза чергою.

Обідня перерва: 13:00 - 14:00.

Вихідні дні: субота, неділя, офіційні свята України та Малайзії.

 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: потерпілі (втрата паспортних документів), ДТП, смерть, арешт, госпіталізація громадян України. У разі виникнення обставин екстреного характеру, що потребує невідкладного реагування зі сторони консульської посадової особи Посольства України в Малайзії, невідкладно телефонуйте за номером телефону у Малайзії (016) 2100577.

Особистий прийом громадян керівником закордонної дипломатичної установи здійснюється за попереднім записом

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства:

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця: 10:00 — 12:30,

Середа: 14:00 — 16:00.

Обідня перерва: 13:00 - 14:00.

Вихідні дні: субота, неділя, офіційні свята України та Малайзії

Консульський відділ Посольства зачинений протягом усіх українських і деяких малайзійських свят.

 

Межі консульського округу:

Малайзія, Демократична Республіка Тимор-Леште, Республіка Філіппіни